مراقبت های بهداشتی جدید: آیا داروهای ضد افسردگی کار می کنند؟

آگهی های تبلیغاتی توسط The New Health CareDo Antidepressants Work The most comprehensive study on them اخیرا منتشر شده است که نشان می دهد اغلب اثرات مضر Aaron E CarrollMarch 12 2018Image Antidepressants به طور گسترده استفاده می شود، اما هنوز هم بسیاری از سوالات بدون جواب در مورد آنها CreditJonathan نورک گتی تصاویر بیشتر مردم در ایالات متحده هستند در داروهای ضد افسردگی به عنوان یک درصد از جمعیت نسبت به هر کشور دیگری در جهان و در عین حال اثربخشی داروها به شدت مورد بحث قرار گرفت برخی معتقدند که مزایای کوتاه مدت بسیار اندکتر از آنچه که به طور گسترده ای در نظر گرفته شده است