در زمین های بازی بریتانیا، "در معرض خطر" برای ایجاد انعطاف پذیری

 جعبه نظر سنجی حداکثر عرض 570px حاشیه 4em auto 5em به طور کلی به نظر جعبه نمایش بلوک مرزی جامد 1px ccc رنگ پس زمینه fafafa padding 1em متن مرجع فونت خانواده فونت nyt فرانکلین Arial بدون serif انتقال پس زمینه رنگ 300ms سهولت رنگ 326891 دکوراسیون متن هیچ به طور کلی با توجه به جعبه بررسی یک رنگ پس زمینه شناور از کلیه پاراگراف پاراگراف داستان 0 اتوماتیک 20px اتوماتیک در مقابل تلفن همراه در نظر سنجی جعبه اندازه فونت 1 6em حاشیه 0 1em به دسکتاپ پ داستان متن بدن customspan g smallcaps از تلفن همراه pp بلوک customspan g smallcap